Форум о цвергпинчерах и пражских крысариках из " Надровии" " Цвергпинчер -наш осознанный выбор. Пражский крысарик - наше открытие." Jana Hrbková о пражском крысарике : "... Этот маленький эльф, смелый,свободный, темпераментый , чувственный, страстный и нежный берет человека за сердце..."

"Пражский крысарик и цвергпинчер"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "Пражский крысарик и цвергпинчер" » Новости из Чехии » Представление крысариков на ШОУ чемпионов


Представление крысариков на ШОУ чемпионов

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Добавлена статья  З. Хораковой    23 января 2011 года.
Перевод ( Гугл)

Чемпион чемпионов

Každoroční prestižní akce sledovaná majiteli výstavních matadorů všech psích plemen. Ежегодных престижных владельца события смотрел шоу матадоров всех пород собак. TOP hotel Praha , huňaté koberece na zemi, přítomnost několika hvězdiček za jménem hotelu - je nabíledni, že 15.1.2011 se konala významná akce české kynologie. Top Hotel Praha, мохнатый ковер на земле, наличие нескольких звезд на имя отеля - очевидно, что 15 января 2011 состоялось крупное событие кинологии Чехии. Akce nabývající na významu přítomností rozhodčích a vysokých činitelů FCI. Действие приобретает все большее значение в присутствии судей и старших должностных лиц FCI.

Právě kvůli prezentaci před zástupci FCI a zviditelnění našich národních plemen je tak důležité se zúčatnit a "být vidět". Именно из-за презентации перед представителями FCI и видимость нашей национальной породы так важно zúčatnit и "видеть". Letos iv daleko početnějším zastoupení, než jen pejsky, kteří si "vyběhali " svoji účast na výstavách a mohli se tak zapojit do soutěžního klání na této akci, ale i těmi, kteří jsou "jen" typickými zástupci svého plemene. В этом году также представлены гораздо больше, чем просто собаки, которые "vyběhali" свое участие в выставках и, таким образом участвовать в конкурентной гонке в этом мероприятии, но и тех, кто "просто" типичного представителя своей породы. Akce o to důležitější, že předvedena měla být současná neuznaná národní plemena. Действие все более важным должен был быть представлен текущий непризнанной национальной гонки. Soutěžním kláním se jistě bude zabývat oficiální kynologický tisk. Я склоняюсь к конкуренции, безусловно, иметь дело с официальной печати собак. Mě zajímala "naše" neuznaná národní plemena na své přehlídce, tudíž svůj osobní pohled na sobotní pražskou akci věnuji jim. Я был заинтригован "наших" непризнанных национальной гонке на его шоу, так что мой личный взгляд на события субботу в Праге для их проведения.

Přijeli zástupci Českých strakatých psů. Чешская представители прибыли пятнистых собак. Byli předvedeni jako první. Они были доставлены в первую очередь. Plemeno bylo málo zastoupené ai jedinci předvedení nebyli dle mého úsudku výrazně jednotní v typu. Порода была представлена несколькими лицами и даже хиты мой взгляд, не так сильно, едины в своем типа. Škoda, tohle plemeno má rovněž svoje kouzlo a jejich zjevně počtem nízká chovná základna nedává v nejbližším období tušit slibnou budoucnost. Жаль, что эта порода также имеет свой шарм и очевидной небольшое количество племенного скота в ближайшее время не подозревает, многообещающее будущее.

Oč jiné bylo předvedení chodských psů, velká skupina typických jedinců, ukázky výcviku, tance se psem..... Сколько различных она попадает Чо собак, большая группа типичных предметов, обучение демонстраций, собака танцы ..... Krásní psi. Красивые собаки. Pouze páníčci (někteří) si zjevně spletli vrcholnou akci výstavní s výcvikovým prostorem. Только ее мастера (некоторые) видимому ошибочно главного события с подготовки выставочной площади. :-) Ovšem jako chovatel musím uznat, že množství jedinců a typičnost byla imponující. :-) Но, как заводчик, я должен признать, что число лиц и самобытности были впечатляющими. Původně na 10 minut plánované předvedení chodských psů se však neúměrně časovým možnostem celého dne protáhlo. Первоначально планировалось в течение 10 минут демонстрации Чо собак, однако, чрезмерная график в течение всего дня затянулись. I to byl důvod proč na krysaříky zbyl menší čas než bylo původně v programu plánováno a nebylo řečeno vše, co mohlo být řečeno ve prospěch našich pejsků. И это было причиной, почему предатель левой меньше времени, чем первоначально планировалось в программе, и сказали все, что можно сказать о наших собак. Požadavek na náš Klub byl předvést 10 typických jedinců, pokud možno i ve vyšších věkových kategoriích.. Запрос нашего клуба было показать 10 типичных лиц, желательно в более высоких категорий возраста ..

Předvedla se skupina 13 pražských krysaříků pocházejících z 11 chovatelských stanic. Она показала группа из 13 krysariku Праге с 11 питомников. Bonbonek na dortu - NAŠI krysaříci. Донат на торте - НАШИ krysaříci. Za dvěma dobově oblečenými páry s částí pejsků v náručí vešla skupinka krysaříků ve věku od 7 měsíců do 13 let!!! За два временных одетых пар с собаками в части оружия пришли krysariku группы в возрасте от 7 месяцев до 13 лет! A všichni zúčastnění důstojně odšlapali své předváděcí kolo na 1 s hvězdičkou. И все участники с достоинством odšlapali их демонстрации на велосипеде с звездочкой. Musím vyzdvihnout to, co se povedlo: Naše skupina byla absolutně a nekompromisně jednotná v typu těla i hlavy, perfektně osrstěná, včetně veteránů, předvedení bylo dostatečně prestižní vzhledem k akci. Я выделить то, что было достигнуто: Наша группа была абсолютно и безусловно едины в тело и голову типа, отлично волос, в том числе ветеранов, выступление было адекватным данной престижном мероприятии. A setkalo se s opravdu příznivým hodnocením. И встретился с очень благоприятным рейтинг.

Zdá se to být maličkost, ale někteří z přítomných zástupců FCI měli poprvé možnost vidět krysaříky "naživo". Казалось бы, мелочь, но некоторые из присутствующих были представители FCI первая возможность, чтобы увидеть предатель "жить". Mohli se na vlastní oko přesvědčit, že krysařík , který odpovídá standardu ve výšce i váze se skutečně diametrálně liší od pinčů, toyů i čivav. Способно для того чтобы убедить своих собственных глаз, что предатель, что соответствует стандартной высоты и веса на самом деле сильно отличается от шнура, toyů и чихуахуа. Skoro mě mrzelo, že nebyly k dispozici tři obdobné skupinky těchto plemen aby si tento rozdíl mohlo uvědomit více přihlížejících. Я почти жалею, что в отсутствие трех аналогичных групп пород, что Вы могли бы признать это различие больше зрителей.

Ráda bych na místě poděkovala za účast Krojovaným párům v režii p. Smahy, Dennymu Agent Arnak s páníčkem p. Hochmannem - těmto dvěma bych obzvláště ráda vysekla poklonu, už proto, že v oficiálním projevu konferenciérky Šampionátu p.Brychtové nebyla úžasná kondice 13 letého pejska nijak významně vyzdvihnuta, Ennie z Vyšehradského podhradí, Xsara ze Zámecké ratejny, Vendy Černý ranch - s p. Smahovou, Mášenka Černá orchidej, Alfrédek z Pašerácké lávky sp Sýkorovou, p.Sýkorou a minikynologem Františkem, Apolenka Fedar, Freddie Mercury Fedar, Hezká Lady z Majklovy zahrady s p. Beranovou, která své pejsky propůjčila krojovaným párům a malé 11leté slečně Karin aby sama pomáhala naši předváděcí akci konferovat. Я хотел бы поблагодарить за их участие в народный костюм пары возглавил г-н Смаги, Денни Агент ARNAK с владельцем г-н Hochmann - эти два особенно хотелось бы комплимент прокатилась, если только потому, что в формальной речи конферансье p.Brychtové чемпионата был удивительный 13-летний мужчина условие подчеркнул важное средство, от замка Эннио Vysehradskeho, ratejny Chateau Xsara, Vendy Черный Ranch - с г-ном Smahovou, Mášenka Black Orchid, Alfrédek контрабанды мост П. Сикора, p.Sýkorou minikynologem и Фрэнсис, Apolenka Fedar, Фредди Меркьюри Fedar, милая леди Majklovy садов с г-ном Beranová, которые предоставили своих собак в народный костюм пары и молодые 11-летняя мисс Карин себя, чтобы помочь нашей демонстрации событий конферансье.

Andula Šafářová Spero Meliora - další veteránka v úžasné kondici předvedená p.Hrbkovou, Kasim a Jacky Dar minulosti s majiteli sl. Andula Теру Сперо meliora - еще один ветеран шоу представлены p.Hrbkovou удивительные условия, Касим, Джеки Дар прошлое с владельцем столбца. Krečevovou a partnerem, díky kterým je naše skupinka zvěčněna na fotografiích a poděkování patří i mojí Limetce z Jeřic, která sice nemiluje výstavy, ale miluje mě a tak byla ochotná tuto akci podniknout. Krečevovou и партнера, с которым наша группа увековечили на фотографиях, и мою благодарность выйти Limetce Jeřice, что, хотя выставка не любит, но он меня любит, и поэтому был готов принять это действие.

Z.Horáková З. Horakova

0

2

Фото. Очент красивые национальные костюмы и как гармонично смотрятся собачки.

http://prazsky-krysarik.cz/index.php?id=290

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

0


Вы здесь » "Пражский крысарик и цвергпинчер" » Новости из Чехии » Представление крысариков на ШОУ чемпионов